Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp

Kính gửi: Doanh nghiệp,

Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với các bên có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam lần thứ nhất và được đăng trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến nhân dân. Đây là Nghị định có tác động trực tiếp tới các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Để Nghị định có tính khả thi cao, đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp góp ý cho Dự thảo Nghị định.

Chi tiết Nghị định: NĐ_gỗ hợp pháp.rar

Văn bản góp ý về Dự thảo Nghị định vui lòng gửi về Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, số 189 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN, qua email: viforeshn@gmail.com, hoặc Cục Kiểm lâm –  Tổng cục Lâm nghiệp, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, bản điện tử gửi qua địa chỉ email: thainguyen19bql@gmail.com  trước ngày 31/8/2019 để tổng hợp.

Trân trọng,

Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam