Thông báo chiêu sinh

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

  • Đối tượng: lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực chế biến và thương mại lâm sản
  • Tên lớp: Quản trị kinh doanh trong xu thế cách mạng 4.0
  • Thời gian: 15/09/2020-13/10/2020
  • Địa điểm: Nghệ An

Triển khai thực hiện Thông báo của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc giao nhiệm vụ, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam thông báo chiêu sinh lớp Quản trị kinh doanh trong xu thế cách mạng 4.0, cụ thể như sau: 1- Quản trị về Kaizen, 5S; 2- Quản trị về kỹ thuật sản xuất, chế biến sản phẩm; 3- Quản trị nâng cao hiệu suất sản xuất; 4- Quản trị nâng cao hiệu số sử dụng thiết bị; 5- Các chuyên đề đào tạo khác (tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị đào tạo xây dựng các chuyên đề đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp phù hợp).

  1. Đối tượng: Người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực chế biến và thương mại lâm sản
  1. Kinh phí tổ chức
  • Hiệp hội gỗ và Lâm sản VN hỗ trợ kinh phí chuẩn bị và tổ chức các lớp học. Kinh phí xây dựng chương trình, thuê hội trường, phô tô tài liệu cho học viên và các chi phí khác phục vụ lớp học được thu từ học viên theo nguyên tắc thu đủ chi và theo đúng chế độ tài chính hiện hành.
  • Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho học viên tham gia lớp bồi dưỡng được lấy từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan cử học viên tham gia lớp học thanh toán theo đúng chế độ hiện hành.
  • Học viên nộp toàn bộ học phí một lần theo một trong các phương thức sau:

+ Bằng tiền mặt: Nộp khi làm thủ tục nhập học.

+ Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam số 0011000288553 tại Ngân hàng TM CP Công thương Việt Nam (Vietcombank), CN Sở giao dịch (đề nghị ghi rõ nội dung là học phí lớp tập huấn Quản trị kinh doanh trong xu thế cách mạng 4.0). Khi nhập học mang theo giấy nộp tiền vào tài khoản để làm thủ tục.

  1. Thông tin liên hệ và hỗ trợ đặt phòng nghỉ

Để có thêm thông tin và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.

Địa chỉ: 189 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04. 36320746; DĐ: 0983.477.178 (Thanh), 0904.357.589 (Cẩm)

Email: viforeshn@gmail.com   – Website: http://vietfores.org/

Xin trân trọng cảm ơn!

PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

 Ngô Sỹ Hoài

Tin Liên Quan