Tuyển chuyên gia tư vấn thiết kế sản phẩm

THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA

  1. Tên: Chuyên gia tư vấn thiết kế sản phẩm gỗ

Nội dung thực hiện: Hỗ trợ hộ gia đình làng nghề gỗ nâng cao năng lực thiết kế sản phẩm gỗ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 7.2021-30.9.2021

  1. Tên dự án: Thí điểm đăng ký kinh doanh và thúc đẩy hộ gia đình làng nghề gỗ tuân thủ các yêu cầu pháp lý về gỗ
  2. Thời gian nộp hồ sơ: 28.6.2021 – 9.7.2021
  3. Địa điểm nhận HSDT: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam
  4. Số tiền HĐ: 131.350.000 VNĐ
  5. Hồ sơ cần nộp
  • Sơ yếu lý lịch cho tư vấn pháp lý / kỹ thuật.
  • Đề xuất tài chính/ báo giá.
  1. Tiêu chí đánh giá và lựa chọn

Hội đồng tuyển chọn sẽ do Hiệp hội gỗ và lâm sản VN thành lập. Ủy ban bao gồm ba người, trong đó có ít nhất một thành viên bên ngoài dự án (không nhất thiết phải bên ngoài nhà cung cấp dịch vụ).

Ủy ban sẽ xem xét hồ sơ và sẽ đánh giá theo các tiêu chí và trọng số sau:

Kinh nghiệm40%
Đề xuất và phương pháp tiếp cận30%
Kỹ năng và kiến ​​thức30%
Giá30%

Ủy ban do Hiệp hội thành lập sẽ chấm điểm và đề xuất lựa chọn chuyên gia

Mô tả công việc và yêu cầu:

VN_TORs Project Designer

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VIệt Nam kính mời các chuyên gia tư vấn nộp hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Ngày 28 tháng 6 năm 2021

HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM SẢN VIỆT NAM

Phó Chủ tịch – Tổng thư ký

Ngô Sỹ Hoài

Tin Liên Quan