Bộ Thương mại Hoa Kỳ lùi thời gian xem xét ra quyết định khởi xướng điều tra mặt hàng gỗ dán nhập khẩu từ VN

Ngày 2/6/2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định lùi thời gian xem xét quyết định khởi xướng điều tra mặt hàng gỗ dán của Việt Nam đến ngày 9/2/2020.

 

Tin Liên Quan