Chính phủ ban hành Nghị định quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của VN

Ngày 1/9/2020, Thủ tướng CP đã ký ban hành Nghị định Quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam để thực thi Hiệp định đối tác tự nguyện thực thi lâm luật, quản trị rừng và TM Lâm sản (VPA/FLEGT). Nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 30/10/2020.

VIFOREST trân trọng gửi tới bạn đọc bản nghị định này tại đường link: nghi-dinh-102-2020-he-thong-bao-dam-go-hop-phap-viet-nam

Tin Liên Quan