Ngành gỗ vì một Việt Nam xanh

Chiều ngày 9 tháng 11 năm 2020, tại TP HCM, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hội chế biến gỗ và mĩ nghệ Đồng Nai (DOWA), Hiệp hội gỗ và Lâm sản Bình ĐỊnh (FPA Bình Đinh) và Hội mĩ nghệ và chế biến gỗ TP HCM (HAWA) đã cùng ký cam kết thúc đẩy ngành gỗ Việt theo hướng bền vững giữa các Hiệp hội ngành gỗ Việt Nam và họp báo ý tưởng xây dựng quỹ Việt Nam Xanh. Hoạt động này thể hiện ý trí mạnh mẽ của cộng đồng DN gỗ Việt về phát triển bền vững.

Ông Đỗ Xuân Lập Chủ tịch VIFOREST trả lời các phóng viên bao chí tại hội nghị

Lãnh đạo VIFOREST, BIFA, DOWA, FPA Binh Dinh, HAWA, TH VIFORES và Chi hội gỗ dán cùng ký cam kết

Tin: VP VIFOREST.

Tin Liên Quan