Nhật Bản nhập khẩu gỗ dán

Mặc dù trong tháng 2 Nhật Bản không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, nhưng dấu hiệu chậm lại trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và công trình. Nhập khẩu gỗ dán (HS441210-39) trong tháng 2 giảm 17% và giảm 12,5% so với nhập khẩu tháng 1.

Nhập khẩu gỗ dán đều giảm. Trong tháng 1 và 2, NK gỗ dán từ TQ giảm 50%, Indonesia giảm 15%.

Nhập khẩu gỗ dán đều giảm. Trong tháng 1 và 2, NK gỗ dán từ TQ giảm 50%, Indonesia giảm 15%.

Nguồn: ITTO

Tin Liên Quan