Tập huấn cho DN nhập khẩu về Nghị định 102/2020/NĐ-CP

Kính gửi DN,

Nghị định 102 đối với gỗ nhập khẩu đã có hiệu lực, Bộ NN&PTNT đã ban hành danh mục loài lần đầu nhập khẩu vào VN và vùng địa lý tích cực. Các yêu cầu đối với gỗ nhập khẩu đã rõ nhưng việc áp dụng trên thực tế còn nhiều bất cập. Để nâng cao năng lực cho DN đáp ứng các yêu cầu của nghị định, VIFOREST tổ chức hội thảo tập huấn: “Trách nhiệm giải trình và các quy định pháp lý gỗ nhập khẩu trong Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam”

Địa điểm: Khách sạn Continental Sài Gòn; Đ/c: 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 8:30 – 17:30, ngày 23 tháng 12 năm 2020.

Đề nghị đại biểu xác nhận tham dự trước ngày 20/12/2020. SĐT 0983477178 hoăc email: info@vietfores.org.vn

VP.

Tin Liên Quan