Tập huấn cho doanh nghiệp về nghị định 102/2020/NĐ-CP đối với gỗ nhập khẩu

Hiệp hội Gỗ và lâm sản VN tổ chức hội thảo tập huấn về nghị định 102/2020/NĐ-CP về kiểm soát gỗ nhập khẩu như sau:
Thời gian: 8:00 – 17:00, ngày 17 tháng 11 năm 2020
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông – 2 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
Đại biểu từ Quỳnh Lưu, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ ăn ở trong quá trình diễn ra hội thảo.
Đại biểu xác nhận tham dự trước ngày 14/11/2020, chi tiết vui lòng liên hệ sdt 0983477179 (Cao Xuân Thanh)
Trân trọng,
Cao Xuân Thanh – CVP

Tin Liên Quan