Thị trường Nhật Bản

Corona virus và thuế là 2 vấn đề song hành ảnh hưởng đến tiêu dùng

Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ đạo soạn thảo kế hoạch sẵn sàng giảm thiểu tác động của coronavirus đối với nền kinh tế. Các phương tiện truyền thông cho biết chính phủ sẽ tổng hợp các kế hoạch khẩn cấp vào cuối tháng Hai.

Trước niềm tin của người tiêu dùng suy yếu do tăng thuế tiêu dùng và triển vọng của kinh tế chậm lại do sự bùng phát virus, có rất ít cơ hội để cải thiện niềm tin tiêu dùng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

Niềm tin tiêu dùng và chỉ số sẵn sàng tiêu dùng giai đoạn 1-2018 – 1-2020

Tỷ giá đồng Yên so với USD giai đoạn 2/2019 – 1/2020

Năm 2019, sau khi tăng thuế tiêu dùng lên 10%, chi tiêu hộ gia đình đã giảm hơn 5% trong tháng 10 sau khi giảm 2% trong tháng 11. Trong hoàn cảnh như vậy, người tiêu dùng đã ngay lập tức cắt giảm chi tiêu và đồ nội thất gia đình là ngày lập tức bị ảnh hưởng.

Nội thất văn phòng nhập khẩu (HS 940330)

Ưu thế chiễm lĩnh về đồ nội thất văn phòng (HS940330) của các chủ hàng Trung Quốc xuất khẩu vào Nhật Bản kéo dài đến tháng 11 năm 2019. Nhập khẩu từ các nhà sản xuất ở Trung Quốc chiếm khoảng 70% tổng số đồ nội thất văn phòng bằng gỗ trong tháng.

Các chủ hàng lớn khác là Ba Lan và Ý, mỗi thị trường đóng góp khoảng 5% mỗi lần nhập khẩu vào tháng 11.

Nhập khẩu đồ nội thất văn phòng, nhà bếp và phòng ngủ (DVT 1.000 Yên)


Nguồn: ITTO

Tin Liên Quan