Tuyển tư vấn pháp lý và kỹ thuật cho dự án FAO

THÔNG BÁO MỜI ỨNG VIÊN QUAN TÂM

 1. Thông tin chung:
 • Tên nhiệm vụ: Chuyên gia tư vấn pháp lý và kỹ thuật
 • Nội dung: Hỗ trợ hộ gia đình làng nghề gỗ đáp ứng các yêu cầu của nghị định 102/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS) và đăng ký kinh doanh hộ gia đình
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 8.2020-30.6.2021
 1. Tên dự án: Thí điểm đăng ký kinh doanh và thúc đẩy hộ gia đình làng nghề gỗ tuân thủ các yêu cầu pháp lý về gỗ
 2. Nguồn vốn: Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn: Chấm điểm dựa vào hồ sơ (Chào hàng cạnh tranh)
 5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: 20 tháng 7 năm 2020
 6. Địa điểm nhận HSDT: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam
 7. Số tiền HĐ: 169.190.000 đồng
 8. Thời điểm nộp hồ sơ: 20-25.7.2020
 9. Hồ sơ cần nộp
 • Sơ yếu lý lịch cho tư vấn pháp lý / kỹ thuật
 • Đề xuất chi phí/ báo giá
 1. Tiêu chí đánh giá và lựa chọn

Hội đồng tuyển chọn sẽ do Hiệp hội gỗ và lâm sản VN thành lập. Ủy ban bao gồm ba người, trong đó có ít nhất một thành viên bên ngoài dự án (không nhất thiết phải bên ngoài nhà cung cấp dịch vụ).

Ủy ban sẽ xem xét hồ sơ dự thầu và sẽ đánh giá theo các tiêu chí và trọng số sau:

Kinh nghiệm 40%
Đề xuất và phương pháp tiếp cận 30%
Kỹ năng và kiến ​​thức 30%
Giá 30%

Một biên bản lựa chọn nhà tư vấn sẽ được ủy ban lựa chọn thông qua.

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VIệt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

  Đại diện bên mời thầu
 
  Ngô Sỹ Hoài

Đề nghị những ứng viên quan tâm đến vị trí đăng tuyển liên hệ với Hiệp hội.

Địa chỉ: 189 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN

ĐT: 02436320746 – 0983477178

Đính kèm 1-Call for interest

 

 

Tin Liên Quan