XNK tháng 4 năm 2020

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng 5,08% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, xuất khẩu trong tháng 4 giảm mạnh so với tháng 3.

Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng đạt 731 triệu USD, giảm 5,77%.