Xuất nhập khẩu

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đến 15/12/2020 đạt gần 11,6 tỷ USD, tăng 16 % so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 8,9 tỷ USD tăng 22% so với cùng kỳ. 

Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đến 15/12/2020 đạt 2,4 tỷ USD, không thay đổi so với cùng kỳ năm 2019

.

Tin VP