21 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Thủ tục nhâp khẩu gỗ hướng đá từ Zambia
  • Câu hỏi :

    Kính gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam,

    Công ty tôi đang có dự định nhập khẩu gỗ hương đá từ Zambia, tuy nhiên công ty tôi lại không nắm rõ được thủ tục nhập khẩu cũng như những vấn đề cần lưu ý khi nhập khẩu. Chúng tôi kính đề nghị Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam hướng dẫn chúng tôi quy trình nhập khẩu loại gỗ này?

    Trân trọng cảm ơn.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời