12 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
 • Lĩnh vực :
 • Tiêu đề : Công nhận giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bản điện tử
 • Câu hỏi :

  Kính gửi Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam,

  Các doanh nghiệp gỗ của nước ta đang nhập khẩu gỗ từ trên 110 quốc gia khác nhau. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các quốc gia khai thác và xuất khẩu gỗ vào Việt Nam đang đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào cấp phép. Nhiều quốc gia đã áp dụng cấp phép điện tử Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và cung cấp mã xác minh trực tuyến trên cổng thông tin của quốc gia.

  Công ty chúng tôi nhập khẩu gỗ và đối tác chỉ cung cấp theo lô hàng giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bản điện tử. Theo Điều 6 của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014, doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (trích văn bản: “Trường hợp chủ vật thể nộp bản sao chụp thì phải nộp bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể”). Trong trường hợp này doanh nghiệp sẽ phải làm gì để hồ sơ hợp lệ khi đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch tại Việt Nam?

  Trân trọng cảm ơn.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời