15 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Hướng dẫn điền mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP
  • Câu hỏi :

    Kính gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam,

    Doanh nghiệp chúng tôi nhập khẩu gỗ tại Pháp, gỗ có nguồn gốc từ Cameroon. Để cung cấp tài liệu bổ sung và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin ở đâu? Hoặc hỏi cơ quan thẩm quyền nào?

    Trân trọng cảm ơn.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời