23 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Nhập khẩu gỗ FSC có phải thực hiện trách nhiệm giải trình
  • Câu hỏi :

    Kính gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam,

    Doanh nghiệp nhập khẩu gỗ có chứng nhận FSC và từ quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực, doanh nghiệp có phải giải trình gỗ nhập khẩu hay không? Làm thế nào để nhận biết rủi ro và giảm thiểu.

    Trân trọng cảm ơn.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời