48 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
 • Lĩnh vực :
 • Tiêu đề : Thông báo về sửa đổi bổ sung Phụ lục CITES
 • Câu hỏi :

  THÔNG BÁO

  Các điều chỉnh Phụ lục I và II của Công ước CITES

  Kính gửi DN,

  Ngày 12/01/2023, Ban thư ký CITES ra thông báo số 2023/005 về việc các điều chỉnh Phụ lục I và Phụ lục II của CITES đã thông qua tại hội nghị các bên lần thứ 19 tại Parama từ 14-25/11/2022. Chi tiết như sau:

  HỌ ĐINH

  Bignoniaceae

  Tất cả các loài thuộc chi Cẩm (Handroanthus spp; Roseodendron spp; Tabebuia spp). Có hiệu lực sau 24 tháng (25/11/2024)

  Handroanthus spp., Roseodendron spp. and Tabebuia spp. with
  annotation #17 <Entry into effect delayed by 24 months, i.e. until 25
  November 2024>

  HỌ LÁ BỎNG (CẢNH THIÊN)

  Crassulaceae

  Rhodiola spp. with annotation #2
  HỌ ĐẬU

  Leguminosae

  Tất cả các loài gõ Afzelia (chỉ áp dung cho chi phân bổ ở châu Phi, không đưa các loài phân bố ở các quốc gia khác vào phụ lục)

  Afzelia spp. with annotation #17 (Only the African populations; no other
  population is included in the Appendices)

  Các loài thuộc chi Dipteryx có hiệu lực sau 24 tháng (25/11/2024)

  Dipteryx spp. with annotation #17 <Entry into effect delayed by 24
  months, i.e. until 25 November 2024>

  Các loài thuộc chi Giáng hương (chỉ áp dụng với các loài phân bố ở châu Phi, không áp dụng với các loài phân bố ở các quốc gia khác)

  Pterocarpus spp. with annotation #17 (Except P. santalinus which is
  included in Appendix II with annotation #7; only the African populations;
  no other population is included in the Appendices)

  HỌ XOAN

  Meliaceae

  Các loài thuộc chi Xà Cừ (chỉ áp dụng với các loài phân bố ở châu Phi)

  Khaya spp. with annotation #17 (Only the African populations; no other
  population is included in the App

  Theo quy định tại Điều XV, đoạn 1, mục (c), của Công ước, các sửa đổi được thông qua tại cuộc họp lần thứ 19 của Hội nghị các Bên sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ cuộc họp đó, tức là vào ngày 23 tháng 02 năm 2023, dành cho tất cả các Bên ngoại trừ những Bên đưa ra bảo lưu.

  Theo đoạn 7 của Nghị quyết Conf. 4.6 (Rev. CoP18) về việc đệ trình dự thảo nghị quyết, dự thảo quyết định và các tài liệu khác cho các cuộc họp của Hội nghị các Bên, các Nghị quyết và Quyết định được thông qua tại cuộc họp lần thứ 19 của Hội nghị các Bên cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 2 năm 2023 .

  Chi tiết văn bản: 16-CITES E-Notif-2023-005

  Chi tiết vui lòng liên hệ VP VIFOREST: 024-37833016; 0983477178

  Văn phòng VIFOREST

   

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời