Tham vấn Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

69 Lượt xem

KÍnh gửi Doanh nghiệp,

Tổng cục Hải quan tham vấn DN về dự thảo Thông tư Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này sẽ thay thế các Thông tư: TT38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; TT số 62/2019/TT-BTC; TT 47/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020; TT 07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021.

Xin gửi bản dự thảo đính kèm.

Du thao TT

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (info@vietfores.org.vninfo@vietfores.org) trước ngày 16/06/2022. VIFOREST sẽ tổng hợp để gửi TCHQ.

Trân trọng!

VP

Bài viết liên quan