Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 02/2022

283 Lượt xem

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 02/2022 đạt 882,3 triệu USD, giảm 6% so với
tháng 02/2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 683,5 triệu USD, giảm 3,7% so với tháng 02/2021. Tính chung, 2 tháng đầu năm
2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,44 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,8 tỷ
USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Bộ Công thương

Bài viết liên quan