Xuất nhập khẩu G&SPG tháng 2 năm 2023

24 Lượt xem

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 2/2023 đạt 880,2 triệu USD, giảm 1,9% so với tháng 2/2022; trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 556,7 triệu USD, giảm 20,2% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,7 tỷ USD, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,05 tỷ USD, giảm 43,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 2/2023 đạt 150,4 triệu USD, tăng 24,8% so với tháng 1/2023, tuy nhiên
so với tháng 2/2022 lại giảm 20,8%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu mặt hàng này đạt 270,5 triệu USD, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tin: VIFOREST

Bài viết liên quan