Bộ Thương mại Hoa Kỳ yêu cầu DN trả lời bổ sung chứng nhận

21 Lượt xem

Kính gửi DN gỗ dán,
Ngày 11/4/2024, DOC thông báo yêu cầu các doanh nghiệp có tên trong danh sách trả lời bổ sung chứng nhận certification eligibility questionnaire.
Hạn nộp bảng trả lời là ngày 22/4/2024.
Các doanh nghiệp bắt buộc trả lời:
1- Arrow Forest International Co., Ltd. (Arrow Forest)
2- Eagle Industries Company Limited (Eagle)
3- Hai Hien Bamboo Wood Joint Stock Company (Hai Hien)
4- Innovgreen Thanh Hoa Co. Ltd. (Innovgreen)
5- Lechenwood Viet Nam Company Limited (Lechenwood)
6- Plywood Sunshine Co. (Plywood Sunshine)
7- TEKCOM Corporation (TEKCOM)
8- VietNam Zhongjia Wood Co., Ltd (Zhongjia)
Xin xem chi tiết văn bản tại: Supplier Certification Eligibility Qnaire
VP HIệp hội gỗ kính báo!

Bài viết liên quan