Cập nhật các thông tin chuyên ngành mới nhất

Hưởng ưu đãi đặc biệt khi tham gia các triển lãm do VIETFOREST tổ chức

Cơ hội giao thương rộng mở giữa các công ty trong và ngoài hội

Tham dự hội thảo và các khóa đào tạo chuyên ngành

Hỏi đáp về trách nhiệm giải trình và VPA/FLEGT

Giải trình gỗ nhập khẩu theo yêu cầu của Nghị định 102/2020/NĐ-CP Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS)

Thông tin thị trường

Thông tin cập nhật xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Đào tạo

Các chương trinh đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của DN trong sản xuất và kinh doanh

Tạp chí Gỗ Việt

Cung cấp tin tức về công nghiệp gỗ và cập nhật xnk gỗ và sản phẩm gỗ

Hỏi đáp về trách nhiệm giải trình và VPA/FLEGT

Giải trình gỗ nhập khẩu theo yêu cầu của Nghị định 102/2020/NĐ-CP Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS)

Thông tin thị trường

Thông tin cập nhật xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Đào tạo

Các chương trinh đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của DN trong sản xuất và kinh doanh

Tạp chí Gỗ Việt

Cung cấp tin tức về công nghiệp gỗ và cập nhật xnk gỗ và sản phẩm gỗ

Các câu hỏi thường gặp

Về Viforest

Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2023

Trong năm 2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 13,6 tỷ USD, giảm 16,2% so với năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 9,2 tỷ USD, giảm 22,9% so với năm 2022.

Dẫn nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương.

2 _ Website của bạn có rất cả trăm đầu sản phẩm và bạn đang muốn hướng người dùng đến một sản phẩm cụ thể. Sản phẩm mới, sản phẩm đang sale, đáng chú ý…

3 _ Website của bạn có rất cả trăm đầu sản phẩm và bạn đang muốn hướng người dùng đến một sản phẩm cụ thể. Sản phẩm mới, sản phẩm đang sale, đáng chú ý…

4 _ Website của bạn có rất cả trăm đầu sản phẩm và bạn đang muốn hướng người dùng đến một sản phẩm cụ thể. Sản phẩm mới, sản phẩm đang sale, đáng chú ý…

Giới thiệu

viforest

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), được thành lập năm 2000, là tổ chức Phi Chính phủ, đại diện của các doanh nghiệp chế biến, trồng rừng, khai thác và xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Hiệp hội có trên 1000 thành viên là các doanh nghiệp gỗ trên cả nước và liên kết chặt chẽ với các hội/hiệp hội gỗ ở các tỉnh thành. Hoạt động chính của Hiệp hội là tham vấn chính sách cho CP, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư và đào tạo và hội nhập quốc tế. Kênh thông tin thường xuyên của Hiệp hội là Tạp chí Gỗ Việt (bản in ra hàng tháng và bản điện tử). Đây là nguồn cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp, các nhà quản lý, các chuyên gia về ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam và thị trường toàn cầu. Với tôn chỉ là hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội mong muốn sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Xem thêm