Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 12 năm 2021

596 Lượt xem

Xuất khẩu: 12 tháng năm 2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 11,07 tỷ USD, tăng 16,1% so với năm 2020.

Nhập khẩu: 11 tháng năm 2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu ước đạt 5,889 triệu m³, trị giá 2,008 tỷ USD, tăng 7,0% về lượng và tăng 22,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương

Bài viết liên quan