Đào tạo

Những kết quả đạt được từ việc thí điểm chính thức hóa kinh doanh và thúc đẩy tuân thủ các quy định pháp lý về gỗ

Những kết quả đạt được từ việc thí điểm chính thức hóa kinh doanh và thúc đẩy tuân thủ các quy định pháp lý về gỗ

13/11/2021

  Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã tổ chức Hội thảo kết thúc Dự án FAO “Thí điểm chính thức hóa kinh doanh và thúc đẩy hộ gia đình tuân thủ các yêu cầu pháp lý về gỗ” Tham dự hội thảo có đại diện của […]

Ra mắt khoá học trực tuyến về Trách nhiệm giải trình (DDS)

Ra mắt khoá học trực tuyến về Trách nhiệm giải trình (DDS)

13/11/2021

Hàng năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2.5 triệu m3 gỗ nhiệt đới từ trên dưới 100 quốc gia và vùng lãnh thổ (Theo nguồn của Gỗ Việt, 26/03/2021). Sử dụng nguồn cung ứng gỗ có trách nhiệm sẽ nâng cao uy tín ngành chế biến gỗ Việt Nam và góp phần khắc phục vấn […]

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

09/09/2021

Tiếp nối sự thành công của những chương trình AYFE tại Việt Nam, Indo, Singapore, năm nay AYFE lần thứ 5 được tổ chức bởi Viện Công nghiệp Nội thất Philippines (CFIP) tại thành phố Clark từ ngày 20/10 – 23/10; với chủ đề “Hand in Hand Towards a Sustainable Future” (Cùng nắm tay hướng […]

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

09/09/2021

Tiếp nối sự thành công của những chương trình AYFE tại Việt Nam, Indo, Singapore, năm nay AYFE lần thứ 5 được tổ chức bởi Viện Công nghiệp Nội thất Philippines (CFIP) tại thành phố Clark từ ngày 20/10 – 23/10; với chủ đề “Hand in Hand Towards a Sustainable Future” (Cùng nắm tay hướng […]

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

09/09/2021

Tiếp nối sự thành công của những chương trình AYFE tại Việt Nam, Indo, Singapore, năm nay AYFE lần thứ 5 được tổ chức bởi Viện Công nghiệp Nội thất Philippines (CFIP) tại thành phố Clark từ ngày 20/10 – 23/10; với chủ đề “Hand in Hand Towards a Sustainable Future” (Cùng nắm tay hướng […]

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

09/09/2021

Tiếp nối sự thành công của những chương trình AYFE tại Việt Nam, Indo, Singapore, năm nay AYFE lần thứ 5 được tổ chức bởi Viện Công nghiệp Nội thất Philippines (CFIP) tại thành phố Clark từ ngày 20/10 – 23/10; với chủ đề “Hand in Hand Towards a Sustainable Future” (Cùng nắm tay hướng […]

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

09/09/2021

Tiếp nối sự thành công của những chương trình AYFE tại Việt Nam, Indo, Singapore, năm nay AYFE lần thứ 5 được tổ chức bởi Viện Công nghiệp Nội thất Philippines (CFIP) tại thành phố Clark từ ngày 20/10 – 23/10; với chủ đề “Hand in Hand Towards a Sustainable Future” (Cùng nắm tay hướng […]

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

Giao lưu doanh nhân trẻ ngành nội thất Đông Nam Á lần thứ 5 tại Philipines (AYFE 2121)

09/09/2021

Tiếp nối sự thành công của những chương trình AYFE tại Việt Nam, Indo, Singapore, năm nay AYFE lần thứ 5 được tổ chức bởi Viện Công nghiệp Nội thất Philippines (CFIP) tại thành phố Clark từ ngày 20/10 – 23/10; với chủ đề “Hand in Hand Towards a Sustainable Future” (Cùng nắm tay hướng […]

Contact Me on Zalo
0983.477.178