Danh mục các loại gỗ rủi ro khi nhập khẩu vào Việt Nam

765 Lượt xem

Theo Điều 6 (Tiêu chí xác định và thẩm quyền công bố loại gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam) Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam, Gỗ thuộc loại rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam nếu thuộc một trong các tiêu chí sau:

a) Gỗ thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây viết tắt là Phụ lục CITES);

Doanh nghiệp có thể tra cứu danh mục này tại: Danh mục CITES I II II 23.2.2023

b) Gỗ thuộc Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA, Nhóm IIA; Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Doanh nghiệp có thể tra cứu danh mục loài này trên trang website của VIFOREST:

Nghị định 062019NĐ-CP quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp

Danh mục CITES I II II 23.2.2023

c) Gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam;

Doanh nghiệp căn cứ vào danh mục loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam tại: Danh mục loại gỗ đã nhập khẩu vào VN

d) Gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác hoặc buôn bán trái phép do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành có liên quan và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên xác định.

Bài viết liên quan