Điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp (ADD/CVD) đối với tủ gỗ (tủ bếp và tủ nhà tắm) và các cấu kiện nhập khẩu từ Việt Nam

185 Lượt xem

Kính gửi DN,

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, liên danh các nhà sản xuất tủ bếp Hoa Kỳ nộp đơn lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ đề nghị xem xét phạm vi sản phẩm và điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp (ADD/CVD) đối với tủ gỗ (tủ bếp và tủ nhà tắm) và các cấu kiện nhập khẩu từ Việt Nam.

Nội dung đơn: 4234790-01

Danh sách DN đề xuất: 4234790-02

Hướng dẫn DN đăng ký tài khoản ACCESS: HUONG DAN DN

VP VIFOREST

Bài viết liên quan