Điều tra gỗ dán cứng: Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) gia hạn thời hạn ban hành kết luận cuối cùng

68 Lượt xem

Kính gửi DN,

Ngày 20/3/2023, DOC đã thông báo đến các bên liên quan về thời hạn ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp mặt hàng gỗ dán cứng nhập khẩu từ VIệt Nam. Theo đó, ngày 2/5/2023, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng. Trước đó, vào 25/7/2022, DOC đã ban hành kết luận sơ bộ với kết quả là

  • 3 kịch bản sản xuất nằm trong phạm vi sản phẩm và 2 kịch bản sản xuất lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp
  • 36 DN không hợp tác trong đó có 22 DN tham gia đẩy đủ và trả lời tất cả bảng hỏi nhưng số liệu/ dự liệu không đồng nhất giữa các lần trả lời.

Sau đó, tháng 10 năm 2022, phái đoàn của DOC đã đến 14 DN để kiểm toán và thị sát các cơ sở chế biến.

Chi tiết văn bản gia hạn: Sixth Extension Clarification of final determination

Tin VP

Bài viết liên quan