Home » News

News

T5,Tháng Sáu 17,2021

Registration Now Open for IWPA’s 2nd Virtual World of Wood Convention

Alexandria, Virginia – After eight years at the helm of the International Wood Products Association (IWPA), Executive Director Cindy Squires is leaving the wood products space and returning to manufacturing to be President and CEO of the American Composites Manufacturers Association on July 1. Squires made the following statement: “It has been my absolute privilege […]

T5,Tháng Sáu 17,2021

Registration Now Open for IWPA’s 2nd Virtual World of Wood Convention

Alexandria, Virginia – After eight years at the helm of the International Wood Products Association (IWPA), Executive Director Cindy Squires is leaving the wood products space and returning to manufacturing to be President and CEO of the American Composites Manufacturers Association on July 1. Squires made the following statement: “It has been my absolute privilege […]

T4,Tháng Sáu 16,2021

Registration Now Open for IWPA’s 2nd Virtual World of Wood Convention

Alexandria, Virginia – After eight years at the helm of the International Wood Products Association (IWPA), Executive Director Cindy Squires is leaving the wood products space and returning to manufacturing to be President and CEO of the American Composites Manufacturers Association on July 1. Squires made the following statement: “It has been my absolute privilege […]

T4,Tháng Sáu 16,2021

Registration Now Open for IWPA’s 2nd Virtual World of Wood Convention

Alexandria, Virginia – After eight years at the helm of the International Wood Products Association (IWPA), Executive Director Cindy Squires is leaving the wood products space and returning to manufacturing to be President and CEO of the American Composites Manufacturers Association on July 1. Squires made the following statement: “It has been my absolute privilege […]

T4,Tháng Sáu 16,2021

Registration Now Open for IWPA’s 2nd Virtual World of Wood Convention

Alexandria, Virginia – After eight years at the helm of the International Wood Products Association (IWPA), Executive Director Cindy Squires is leaving the wood products space and returning to manufacturing to be President and CEO of the American Composites Manufacturers Association on July 1. Squires made the following statement: “It has been my absolute privilege […]

T4,Tháng Sáu 16,2021

Registration Now Open for IWPA’s 2nd Virtual World of Wood Convention

Alexandria, Virginia – After eight years at the helm of the International Wood Products Association (IWPA), Executive Director Cindy Squires is leaving the wood products space and returning to manufacturing to be President and CEO of the American Composites Manufacturers Association on July 1. Squires made the following statement: “It has been my absolute privilege […]

T4,Tháng Sáu 16,2021

Registration Now Open for IWPA’s 2nd Virtual World of Wood Convention

Alexandria, Virginia – After eight years at the helm of the International Wood Products Association (IWPA), Executive Director Cindy Squires is leaving the wood products space and returning to manufacturing to be President and CEO of the American Composites Manufacturers Association on July 1. Squires made the following statement: “It has been my absolute privilege […]

T2,Tháng Năm 17,2021

Canada áp thuế bán phá giá và trợ cấp với sản phẩm ghế ngồi bọc nệm của Việt Nam và Trung Quốc từ ngày 5/5/2021

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) bắt đầu điều tra theo Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) liên quan đến cáo buộc bán phá giá và trợ cấp  một số mặt hàng ghế ngồi bọc nệm từ Trung Quốc và Việt Nam. […]