Tin mới

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định phân loại DN chế biến và XK gỗ Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định phân loại DN chế biến và XK gỗ

Kính gửi DN,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Hiệp hội xin gửi toàn văn nội dung dự thảo và rất mong nhận được ý kiến góp ý.File đính kèm:  Phân loại DN.rarTrân trọng,VP VIFOREST