Tin mới

Bộ Công Thương thông tin về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Công Thương thông tin về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Công văn về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung cụ thể như sau: Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã có Công điện gửi các