EU đồng ý luật chống phá rừng và suy thoái rừng toàn cầu được thúc đẩy bởi sản xuất và tiêu dùng của EU

51 Lượt xem

Thỏa thuận xanh: EU đồng ý luật chống phá rừng và suy thoái rừng toàn cầu được thúc đẩy bởi sản xuất và tiêu dùng của EU

Sau khi được thông qua và áp dụng, luật mới đảm bảo một loạt hàng hóa chính được đưa vào thị trường EU sẽ không góp phần vào nạn phá rừng và suy thoái rừng ở EU và các nơi khác trên thế giới. EU là nền kinh tế lớn và là người tiêu dùng các mặt hàng này, EU cho rằng bước này sẽ giúp ngăn chặn một phần đáng kể nạn phá rừng và suy thoái rừng toàn cầu, từ đó giảm phát thải khí nhà kính và mất đa dạng sinh học. Thỏa thuận quan trọng này được đưa ra ngay trước khi bắt đầu Hội nghị quan trọng về Đa dạng sinh học (COP15) nhằm xác định các mục tiêu bảo vệ thiên nhiên trong nhiều thập kỷ tới.

Khi các quy định mới có hiệu lực, tất cả các công ty liên quan sẽ phải tiến hành thẩm định nghiêm ngặt nếu họ đặt hàng trên thị trường EU hoặc xuất khẩu từ thị trường này: dầu cọ, gia súc, đậu nành, cà phê, ca cao, gỗ và cao su cũng như các sản phẩm có nguồn gốc (chẳng hạn như thịt bò, đồ nội thất hoặc sô cô la). Những mặt hàng này đã được chọn trên cơ sở đánh giá tác động kỹ lưỡng, xác định chúng là nguyên nhân chính dẫn đến nạn phá rừng do mở rộng nông nghiệp.

Thỏa thuận chính trị được đưa ra chỉ 12 tháng sau đề xuất năm 2021 của Ủy ban. Phiên bản cuối cùng được xây dựng dựa trên các tính năng cốt lõi do Ủy ban đề xuất, cụ thể là: giải quyết nạn phá rừng bất kể đó là hợp pháp hay bất hợp pháp; yêu cầu truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt liên kết hàng hóa với đất nông nghiệp nơi chúng được sản xuất; và một hệ thống định chuẩn quốc gia.

Quy tắc thẩm định mới cho các công ty

Quy định mới đặt ra các quy tắc thẩm định bắt buộc mạnh mẽ đối với các công ty muốn đưa các sản phẩm có liên quan vào thị trường EU hoặc xuất khẩu chúng. Các nhà khai thác và thương nhân sẽ phải chứng minh rằng các sản phẩm đều không liên quan đến phá rừng (được sản xuất trên đất không bị phá rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020) và hợp pháp (tuân thủ tất cả các luật hiện hành có liên quan có hiệu lực tại quốc gia sản xuất).

Các công ty cũng sẽ được yêu cầu thu thập thông tin địa lý chính xác trên đất nông nghiệp nơi các loại hàng hóa mà họ cung cấp đã được trồng, để những hàng hóa này có thể được kiểm tra xem có tuân thủ hay không. Các quốc gia thành viên cần đảm bảo rằng việc không tuân thủ các quy tắc sẽ dẫn đến các hình phạt hiệu quả và có tính răn đe.

Danh sách các mặt hàng bao trùm sẽ được xem xét và cập nhật thường xuyên, có tính đến dữ liệu mới như thay đổi mô hình phá rừng.

Ủy ban sẽ vận hành một hệ thống định chuẩn để đánh giá các quốc gia hoặc các vùng của các quốc gia đó và mức độ rủi ro mất rừng và suy thoái rừng của họ – rủi ro cao, tiêu chuẩn hoặc thấp – cũng có tính đến việc mở rộng nông nghiệp để sản xuất bảy loại hàng hóa và sản phẩm có nguồn gốc. Nghĩa vụ đối với các công ty sẽ phụ thuộc vào mức độ rủi ro. Điều này cũng sẽ giúp định hướng công việc của EU cùng với các nước đối tác trong việc ngăn chặn nạn phá rừng, đồng thời đặc biệt chú ý đến tình hình của các cộng đồng địa phương và người dân bản địa.

Trên bình diện quốc tế, EU sẽ tăng cường cam kết, cả song phương với các nước sản xuất và tiêu dùng cũng như tại các diễn đàn đa phương có liên quan, để đảm bảo luật mới được thực thi hiệu quả và hỗ trợ các nước sản xuất khi cần thiết. EU cho biết Các quy tắc mới sẽ không chỉ giảm phát thải khí nhà kính và mất đa dạng sinh học mà còn giúp đảm bảo sinh kế của hàng triệu người, bao gồm cả người dân bản địa và cộng đồng địa phương trên khắp thế giới, những người phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái rừng.

Bước tiếp theo

Nghị viện và Hội đồng Châu Âu sẽ phải chính thức thông qua Quy định mới trước khi quy định này có hiệu lực. Sau khi Quy định có hiệu lực, các nhà khai thác và thương nhân sẽ có 18 tháng để thực hiện các quy tắc mới. Các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ sẽ được hưởng thời gian thích ứng lâu hơn, cũng như các điều khoản cụ thể khác.


 Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Bỉ

Bài viết liên quan