Indonesia: Cây keo chiếm ưu thế trong sản xuất gỗ tròn năm 2022

41 Lượt xem

Cây keo chiếm ưu thế trong sản xuất gỗ tròn năm 2022

Cơ quan thống kê Indonesia (BPS) đã báo cáo rằng quốc gia này đã khai thác sản lượng 64,65 triệu mét khối gỗ tròn và cây keo là cây đóng góp lớn nhất cho sản lượng gỗ tròn vào năm 2022.

Cây keo chiếm 49% tổng sản lượng gỗ tròn quốc gia hay 31,54 triệu mét khối. Đứng thứ hai là gỗ cứng nhiệt đới hỗn hợp với 26,10 triệu mét khối (40% tổng sản lượng). Những loại khác là gỗ meranti, gỗ mun và các loại gỗ khác chiếm dưới 10% sản lượng gỗ tròn quốc gia.

BPS cũng tuyên bố rằng việc sản xuất gỗ tròn được phân bổ trên tất cả các đảo ở Indonesia. Đảo Sumatra ghi nhận sản lượng gỗ tròn lớn nhất với 43,5 triệu mét khối, tương đương 67% tổng sản lượng gỗ tròn, tiếp theo là Kalimantan đóng góp 17% sản lượng gỗ tròn. Sản xuất ở Java chỉ hơn 18 triệu mét khối hoặc khoảng 15% sản lượng quốc gia.

Nguồn: ITTO

Bài viết liên quan