Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng rà soát hành chính gỗ dán cứng nhập khẩu từ Việt Nam

29 Lượt xem

Kính gửi DN,

Ngày 5/3/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng rà soát hành chính gỗ dán cứng nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn từ 1/1/2023 đến 31/12/2023. Mục đích của rà soát hành chính lần này là nhằm xác định lại mức thuế/biện pháp hiện hành đang áp dụng với doanh nghiệp tham gia rà soát.

Hạn nộp bảng trả lời là 30 ngày kể từ ngày 5/3/2023 (ngày khởi xướng điều tra được đăng trên Công báo Liên bang Federal Register. Các doanh nghiệp liệt kê trong phụ lục 1 là đối tượng phải trả lời bảng hỏi rà soát. Một bên có thể yêu cầu rút lại đề nghị rà soát trong vòng 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra được công bố. DOC sẽ xem xét ra hạn 90 ngày cho từng trường hợp.

Doanh nghiệp lưu ý về thời hạn và đăng ký Access dành cho tổ chức (E-filer) để nhận bảng câu hỏi và nộp bảng trả lời.

Xin xem hướng dẫn tạo tài khoản Access trên trang webiste của Hiệp hội mục Phòng vệ thương mại: https://vietfores.org/project/phong-ve-thuong-mai/.

Bảng câu hỏi rà soát tại: https://access.trade.gov/Resources/prc-WBF-document-Package.pdf

Khởi xướng rà soát tại: https://vietfores.org/wp-content/uploads/2024/03/Initiation-of-Review-23.pdf).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ VP Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam Đ/c: 189 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Hotline: 0983477178; Email: info@vietfores.org.vn

Tin VP

Bài viết liên quan