5 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
 • Lĩnh vực :
 • Tiêu đề :
 • Câu hỏi :

  Kính gửi DN,

  Ban thư ký CITES ra thông báo đình chỉ thương mại các loài thuộc phụ lục CITES với Angola cho đến khi có thông báo mới. Khuyến khích các bên cấp giấy phép nhập khẩu loài thuộc phụ lục II tham vấn (hỏi ý kiến về) danh sách trong quá trình xử lý đơn xin cấp phép. Trân trọng thông báo, VP Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VN.

  Xem thông báo tại: https://vietfores.org/wp-content/uploads/2024/02/118-E-Notif-2024-033.pdf

  Trân trọng,

  VP Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VN

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời