10 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
 • Lĩnh vực :
 • Tiêu đề : CITES thông báo cấm thương mại đối với GUINEA
 • Câu hỏi :

  Kính gửi DN,

  Ban thư ký công ước CITES đã ban hành thông báo về việc cấm thương mại các loài thuộc phụ lục CITES đồi với Guinea. Thông báo này thay thế thông báo số 2022/82 ngày 5/12/2022.

  Xem thông báo tại: 104-E-Notif-2023-128

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ VP Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VN hotline: 0983477178; email: info@vietfores.org.vn

   

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời