27 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Danh mục mã HS mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ thuộc các phụ lục CITES
  • Câu hỏi :

    Ngày 15/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông ban hành mã HS mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ thuộc các phụ lục CITES. Mã HS được liệt kê bao gồm: HS 44 và 94.

    Xem văn bản tại: 152-Bộ NN&PTNT_Danh muc g&SPG thuoc phu luc CITES

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời