Quy định về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2022

134 Lượt xem

Ngày 29/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động chế biến đồng thời với hoạt động xuất khẩu gỗ; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chế biến và xuất khẩu gỗ.

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ phân loại thành 2 nhóm. Nhóm I là các doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật trong việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và tuân thủ quy định của pháp luật về nguồn gốc gỗ hợp pháp.

File đính kèm:  Thông tư số 21.2021.TT-BNNPTNT.pdf

Tin VP

Bài viết liên quan