Thời hạn và gợi ý DN viết và nộp bản lập luận Case Brief và Rebuttal Brief

75 Lượt xem

Thông báo

Thời hạn và gợi ý DN viết và nộp bản lập luận Case Brief và Rebuttal Brief

  • Thời hạn: 9/1/2023 đối với bản Case Brief và 25/1/2023 đối với bản Rebuttal Brief giờ Eastern Time (ET)
  • Nộp qua tài khoản Access

Bản Case brief

Các bên liên quan đều có thể đệ trình bản tóm tắt vụ việc (Case Brief), trong đó tiếp tục trình bày các luận điểm liên quan đến quyết định của DOC, bao gồm tất cả các luận điểm trên cơ sở thông tin/ sự kiện diễn ra trước ngày công bố quyết định sơ bộ. DN có thể viết bản case brief cùng các bằng chứng kèm theo (nếu có)

Lưu ý: Luận diểm không quá 05 trang và bảng các đạo luận, quy định, vụ việc liên quan được trích dẫn

Bản Rebuttal brief

Sau khi các bên liên quan đệ trình bản Case Brief, các bên liên quan khác có thể nêu ý kiến phản biện thông qua việc đệ trình một bản tóm tắt phản biện (Rebuttal Brief). Bản Rebuttal Brief của một bên chỉ có thể phản biện các luận điểm nêu trong bản Case brief của bên khác và cần phải nêu rõ vấn đề mình muốn phản biện và luận điểm của mình đối với vấn đề này. DN có thể nghiên cứu bản Case Brief của nguyên đơn và đề trình bản Rebuttal Brief đối với lập luận bất lợi của nguyên đơn.

Lưu ý: Luận điểm không quá 05 trang và bảng các quy định, vụ việc liên quan được trích dẫn

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam 0983477178 (Thanh)

Bài viết liên quan