Thông báo danh mục loài động vật, thực vật hoang dã thuộc các phụ lục CITES

833 Lượt xem

Kính gửi DN,

Ngày 17/02/2023, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam công bố danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp được sửa đổi, bổ sung tại CITES-CoP19 có hiệu lực 23/02/2023.

Chi tiết văn bản: https://vietfores.org/wp-content/uploads/2023/03/72-Thong-bao-ve-danh-muc-loai-CITES.pdf 

VP VIFOREST

Bài viết liên quan