Công ty TNHH Thương mại Kobelco Việt Nam

: 1808, lầu 18, Sunwah tower, số 115, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
: 08 39110900
:
08.39110902
:
my.ngo@khobelco.com
:
https://www.shinsho.co.jp/english/