HGMN2

Công ty TNHH Hoàng Phát
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vinh
Ngày cấp giấy phép: 07/02/2002
Ngày hoạt động: 01/01/1998 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại: 0968517161/ 0912456187

7-1