Góp ý thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Bộ Tài chính hiện đang tiến hành rà soát những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để tổng kết, sửa đổi 02 Nghị định này.

VIFOREST rất mong nhận được ý kiến đóng góp của DN trước ngày 07/05/2020 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ: Email: viforeshn@gmail.com

Điện thoại: 024.36320746 – 0983477178

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Doanh nghiệp.