Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tăng

51 Lượt xem

Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp trong tháng 11/2021 đạt 82 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng năm 2021 đạt 832,8 triệu USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp trong tháng 10/2021 đạt 68 triệu USD, giảm 16,6% so với tháng 10/2020. Trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp đạt 749,3 triệu USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng cuối năm 2021 là thời điểm thị trường nhà ở hoàn thiện, do đó nhu cầu  đối với đồ nội thất nhà bếp tăng nhanh. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang sản xuất tăng tốc để kịp đơn hàng trong tháng cuối năm và đầu năm 2022. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, triển vọng xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp trong năm 2022 rất khả quan, bởi nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này trên thị trường thế giới tăng nhanh. trung tâm nghiên cứu công nghiệp Italia (CSIL), trong giai đoạn năm 2012-2024, tiêu thụ đồ nội thất nhà bếp trên thế giới dự kiến sẽ tăng từ 22 lên khoảng 30 triệu chiếc. Sự tăng trưởng của thương mại đồ nội thất nhà bếp trên thế giới dự kiến sẽ  nhanh hơn mức tiêu thụ đồ nội thất nhà bếp nói chung trên toàn thế giới.

Tiêu thụ đồ nội thất nhà bếp trên thế giới (được tính theo giá sản xuất, không  bao gồm giá bán) đạt 55 tỷ USD trong năm 2020. Ước tính sơ bộ của CSIL cho năm 2021 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, tăng 5,9%. Khoảng 2,4 triệu đơn vị bếp đã được xuất khẩu trong năm 2020. Trong đó, Đức là thị trường xuất khẩu lớn đồ nội thất nhà bếp lớn nhất thế giới, tiếp theo là Italia, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Canada. Năm 2021, thương mại đồ nội thất nhà bếp toàn cầu dự kiến sẽ tăng 6,2%.

Mặt hàng xuất khẩu

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất nhà bếp xuất khẩu trong 10 tháng năm  2021, tủ bếp là mặt hàng xuất khẩu chính, chiếm 75,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 562,55 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng tủ bếp xuất  khẩu nhiều nhất tới thị trường Mỹ trong 10 tháng năm 2021, đạt 503,9  triệu USD, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng mạnh, góp phần làm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tủ bếp tăng trưởng nhanh trong 10 tháng năm 2021. Tại thị trường Mỹ, nhu cầu đối với mặt hàng tủ bếp cũng  tăng  mạnh,  theo một khảo sát của các nhà bán l  của Hiệp hội tủ bếp, tủ nhà tắm của Mỹ  (KCMA) ghi nhận, doanh số bán tủ bếp trong tháng 8/2021 đã tăng 8% so với tháng 8/2020 và tăng 5,5% so với tháng 7/2021. Tổng doanh số bán hàng của mặt hàng này trong 8 tháng năm 2021 tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp theo là mặt hàng đồ gia dụng trong nhà bếp đạt 85 triệu USD,  tăng  22,7%; bàn bếp đạt 83,1 triệu USD, giảm 7%; Kệ bếp đạt 11,8 triệu USD, tăng 20,2%…

Mặt hàng đồ nội thất nhà bếp xuất khẩu trong tháng 10 và 10 tháng năm 2021

 

Mặt hàng

Tháng 10/2021 (Nghìn USD) So với tháng 10/2020 (%) 10 tháng

năm 2021 (Nghìn USD)

So với cùng kỳ năm 2020 (%) Tỷ trọng 10 tháng (%)
N 2021 N 2020
Tổng 68.022 -16,6 749.310 24,8 100,0 100,0
Tủ bếp 52.162 -10,3 562.553 33,0 75,1 70,4
Đồ gia dụng 8.672 4,7 85.059 22,7 11,4 11,5
Bàn bếp 5.978 -52,8 83.108 -7,0 11,1 14,9
Kệ bếp 699 -61,4 11.762 20,2 1,6 1,6

 

 

 

Mặt hàng

Tháng 10/2021 (Nghìn USD) So với tháng 10/2020 (%) 10 tháng

năm 2021 (Nghìn USD)

So với cùng kỳ năm 2020 (%) Tỷ trọng 10 tháng (%)
N 2021 N 2020
Xe đẩy 369 3.901 377,5 0,5 0,1
Ghế 102 -80,3 2.513 -65,8 0,3 1,2
Loại khác 40 -72,8 414 -58,3 0,1 0,2

Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cục Hải quan

Thị trường xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới thị trường Mỹ trong 10 tháng năm 2021 đạt 579,4 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 77,3%, tăng 4,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới thị trường EU và Canada có tốc độ tăng trưởng cao trong 10 tháng năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường EU đạt 16,9 triệu USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020; Xuất khẩu tới thị trường Canada đạt 6,3 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới các thị trường giảm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

Xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới các thị trường tháng 10 và 10 tháng năm 2021

 

Thị trường

Tháng 10/2021

(Nghìn USD)

So với tháng 10/2020 (%) 10 tháng

năm 2021 (Nghìn USD)

So với cùng kỳ năm 2020 (%) Tỷ trọng 10 tháng (%)
Năm 2021 Năm

2020

Tổng 68.022 -16,6 749.310 24,8 100,0 100,0
Mỹ 51.516 -15,8 579.398 33,0 77,3 72,5
Nhật Bản 7.584 -5,8 65.006 -2,2 8,7 11,1
Hàn Quốc 3.239 -26,3 35.673 -13,5 4,8 6,9
EU 1.088 -30,4 16.882 32,8 2,3 2,1
Đức 164 -78,9 4.901 -5,4 0,7 0,9
Pháp 314 97,0 3.535 141,6 0,5 0,2
Hà Lan 207 64,5 2.851 73,7 0,4 0,3
Bỉ 60 -55,4 1.525 94,4 0,2 0,1
Đan Mạch 136 85,4 1.072 63,0 0,1 0,1
Italia 20 -39,3 960 217,9 0,1 0,1
Ai Len 113 87,9 651 5,8 0,1 0,1
Tây Ban Nha 47 -66,4 555 -53,4 0,1 0,2
Thuỵ Điển 14 -59,4 344 -38,3 0,0 0,1
Ba Lan 2 -77,9 220 72,3 0,0 0,0
Anh 1.163 -47,0 13.896 17,1 1,9 2,0
Trung Quốc 624 -36,2 6.413 3,3 0,9 1,0
Canada 292 -37,9 6.306 43,0 0,8 0,7
Ai Cập 408 384,0 3.272 71,1 0,4 0,3
Australia 279 -59,0 3.199 -19,8 0,4 0,7
Đài Loan 312 21,5 3.196 35,3 0,4 0,4
Chilê 13 -91,2 2.192 40,9 0,3 0,3
Ấn Độ 238 22,4 2.169 48,0 0,3 0,2
Angiêri 294 217,2 1.881 253,3 0,3 0,1
Ả Rập Xê út 24 -90,8 1.684 5,0 0,2 0,3

 

 

 

Thị trường

Tháng 10/2021

(Nghìn USD)

So với tháng 10/2020 (%) 10 tháng

năm 2021 (Nghìn USD)

So với cùng kỳ năm 2020 (%) Tỷ trọng 10 tháng (%)
Năm 2021 Năm

2020

Các TVQ Ả rập thống nhất 83 42,8 1.037 149,0 0,1 0,1
Malaysia 48 581,8 773 225,6 0,1 0,0
Thái Lan 462 600,6 737 70,7 0,1 0,1
New Zealand 12 -7,0 650 25,3 0,1 0,1
Nga 43 150,8 446 28,5 0,1 0,1
Na Uy 30 -61,1 316 22,3 0,0 0,0
Singapore 7 -64,8 296 90,5 0,0 0,0
En Xanvado 0 162 352,8 0,0 0,0
Mexico 63 121,4 160 6,6 0,0 0,0
Nam Phi 1 -94,1 137 42,1 0,0 0,0
Indonesia 0 132 16,3 0,0 0,0
Gioocdani 2 125 88,1 0,0 0,0
Irắc 55 -2,0 108 55,7 0,0 0,0
Puerto Rico 0 107 80,0 0,0 0,0
Thổ Nhĩ Kỳ 25 90 -21,3 0,0 0,0
Xri Lanca 30 89 405,0 0,0 0,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

NGUỒN: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương

Bài viết liên quan