Phiên họp thứ 3 Nhóm công tác chung về Gỗ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

14 Lượt xem

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Trị và bà Kelly Milton, Trợ lý USTR phụ trách lĩnh vực môi trường và tài nguyên, đồng chủ trì phiên họp thứ 3 Nhóm công tác chung về Gỗ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Từ ngày 22 – 23/8/2023, tại Washington DC Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và bà Kelly Milton, Trợ lý USTR phụ trách lĩnh vực môi trường và tài nguyên, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 3 Nhóm công tác chung về Gỗ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Nhóm Công tác chung về Gỗ được thành lập để triển khai Thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp.
Tại cuộc họp, đoàn Việt Nam đã cập nhật tiến độ thực hiện Thoả thuận, trao đổi chi tiết về việc thực hiện các cam kết trong Thoả thuận của Việt Nam rà soát và loại bỏ các ưu đãi tài chính đối với ngành chế biến gỗ, tăng cường kiểm soát và kiểm tra hải quan đối với các lô gỗ nhập khẩu, tăng cường hợp tác với các nước xuất khẩu gỗ nguyên liệu để kiểm soát nguồn gốc gỗ, sửa đổi các văn bản pháp luật để sửa đổi hệ thống phân loại doanh nghiệp, bổ sung các tiêu chí xác định vùng địa lý tích cực, kiểm soát để gỗ tịch thu không đi vào chuỗi cung.
Đoàn Việt Nam cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn cố gắng ở mức cao nhất để thực hiện Thỏa thuận và cam kết hướng đến phát triển một ngành lâm nghiệp minh bạch, bền vững và có trách nhiệm. Trong quá trình đổi mới và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam kiên định thực hiện theo nguyên tắc “phát triển bền vững”. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có các cam kết mạnh mẽ, tham gia cùng nỗ lực quốc tế bảo vệ môi trường và hành tinh của chúng ta. Tại Hội nghị COP26, Chính phủ Việt Nam cam kết giảm phát thải khí methan 30% vào năm 2030 và giảm phát thải khí nhà kính về 0% vào năm 2050. Ngành lâm nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các cam kết này.
Hoa Kỳ đánh giá cao Việt Nam trong việc nghiêm túc thực hiện các cam kết trong Thoả thuận và khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để tăng cường năng lực của các cơ quan thẩm quyền hướng tới bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh dọc và kiểm soát khai thác gỗ bất hợp pháp.
Tin, ảnh: Cục Kiểm lâm

Bài viết liên quan