Xử lý các rào cản thương mại đối với nông lâm thủy sản xuất khẩu

49 Lượt xem

Kính gửi doanh nghiệp,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố báo cáo: “Các yêu cầu và quy định của Hoa Kỳ về thương mại nhập khẩu sản phẩm gỗ và giải pháp duy trì và phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam”. Báo cáo cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về các vụ việc phòng vệ thương mại mà Hoa Kỳ đang áp dụng và các vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp các mặt hàng gỗ mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Việt Nam. Báo cáo cung cấp hướng dẫn để doanh nghiệp tăng cường năng lực tham gia vào các vụ việc điều tra. DN có thể xem báo cáo tại đường link sau:

Báo cáo xử lý các rào cản thương mại

VP Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Bài viết liên quan