Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường EU tăng khá

28 Lượt xem

Theo ước tính, tháng 11/2021 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới thị trường EU đạt 45 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng 11/2020. Trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường EU ước đạt 528,1 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới thị trường EU trong tháng 10/2021 đạt 36,7 triệu USD, giảm 24,6% so với tháng 10/2020. Trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường EU đạt 483,4 triệu USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU trong tháng 10 và 10 tháng năm 2021

 

Mặt hàng

Tháng 10/2021

(nghìn USD)

So với tháng

10/2020 (%)

10 tháng

năm 2021 (nghìn USD)

So với 10 tháng năm 2020 (%) Tỷ trọng 10

tháng (%)

Năm

2021

Năm

2020

Tổng 36.694 -24,6 483.432 16,7 100,0 100,0
Đồ nội thất bằng gỗ 29.721 -25 400.463 17,9 82,8 82,0
Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn 13.779 -28,2 191.068 14,4 39,5 40,3
Ghế khung gỗ 12.648 -4,3 147.465 23,3 30,5 28,9
Đồ nội thất phòng ngủ 1.284 -69,8 30.810 -0,3 6,4 7,5
Đồ nội thất nhà bếp 1.088 -30,4 16.882 32,8 3,5 3,1
Đồ nội thất văn phòng 923 -34,7 14.239 49,5 2,9 2,3
Gỗ, ván và ván sàn 4.998 4,2 55.849 17,6 11,6 11,5
Đồ gỗ mỹ nghệ 523 40,9 4.962 74,9 1,0 0,7
Cửa gỗ 43 -88,7 1.195 -44,7 0,2 0,5
Khung gương 15 -52,5 248 -0,7 0,1 0,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương

Bài viết liên quan