Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2015-2017

[pdf-embedder url=”http://:vietfores.org.vn/wp-content/uploads/2018/03/Bao-cao-tong-quan-final.pdf” title=”Bao cao tong quan-final”]