21 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Kê khai nguồn gốc gỗ đối với loại gỗ rủi ro
  • Câu hỏi :

    Kính gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam,

    Doanh nghiệp nhập khẩu gỗ nhóm 3- thuộc loại rủi ro thì kê khai như thế nào?

    Trân trọng cảm ơn.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời