4 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT sẽ tác động đến doanh nghiệp nhập khẩu gỗ như thế nào?
  • Câu hỏi :

    Kính gửi: Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

    Chúng tôi được biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quy định mới thay thế Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT về quản lý và truy suất nguồn gốc lâm sản. Quy định mới này sẽ tác động đến doanh nghiệp nhập khẩu gỗ như thế nào? Các quy định về quản lý chuỗi cung ứng gỗ thuộc phụ lục CITES ra sao? doanh nghiệp sẽ tuân thủ quy định nào để quản lý chuỗi cung gỗ nhập khẩu?

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời