9 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : CÓ CẦN KÊ KHAI NGUỒN GỐC GỖ KHI NHẬP KHẨU GỖ TỪ MỘT NƯỚC THỨ BA HAY KHÔNG?
  • Câu hỏi :

    Kính gửi: Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

    Tôi nhập khẩu gỗ gõ có tên khoa học là Afzelia bipindensis từ Trung Quốc. Gỗ được khai thác từ Ghana nhưng trên C/O không thể hiện quốc gia khai thác mà chỉ thể hiện quốc gia xuất khẩu là Trung Quốc. Vậy chúng tôi có phải kê khai thông tin vào Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu ban hành kèm  theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam hay không?

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời