56 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
 • Lĩnh vực :
 • Tiêu đề : Xây dựng hệ thống/ công cụ giải trình gỗ nhập khẩu
 • Câu hỏi :

  Kính gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam,

  Công ty tôi muốn xây dựng hệ thống giải trình. Chúng tôi cần làm những gì?

  Trân trọng cảm ơn.

   

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời